_

دکتــر مهیــار کیافــر:

isaps
انحمن
_

خدماتی که توسط این مرکز انجام میگردد شامل:

 • رينوپلاستى(جراحى زيبايى بينى)
 • بلفاروپلاستى(جراحى زيبايى پلك بالا و پايين)
 • ليفت صورت و گردن
 • ليفت پيشانى و ابرو
 • ليفت لب بالا
 • اتوپلاستى(جراحى زيبايى گوش برجسته)
 • تزريق چربى صورت
 • تعبيه پروتز چانه و گونه و زاويه فك پايين
 • ساكشن غبغب
 • تزريق ژل
 • تزريق بوتاكس
 • كاشت مو
 • ليزر جوانسازى صورت
 • ليزر حذف تاتو
 • هايفو صورت
 • ابدومينوپلاستى(جراحى زيبايى شكم)
 • ليپوابدومينوپلاستى (ابدومينوپلاستى +ليپوساكشن)
 • ليپوساكشن يا ليپوماتيك شكم و پهلوها و پشت و اندام ها
 • ليپوترانسفر باسن (تزريق چربى باسن)
 • براكيوپلاستى(ليفت بازو)
 • ليفت ران
 • تعبيه پروتز باسن
 • تعبيه پروتز ساق
 • تزريق چربى دست
 • ليزر اسكار جراحى
 • ليزر تاتو بدن
 • ليزر ضايعات عروقى
 • ليزر موهاى زائد بدن
 • ماموپلاستى(جراحى زيبايى پستان)
 • ماستوپكسى(ليفت پستان)
 • پروتز پستان
 • ماستوپكسى+پروتز پستان
 • جراحى زيبايى پستان مردان (ژنيكوماستى)
 • تزريق چربى پستان(ليپوترانسفر)
 • رينوپلاستى(جراحى زيبايى بينى)
 • بلفاروپلاستى(جراحى زيبايى پلك بالا و پايين)
 • ليفت صورت و گردن
 • ليفت پيشانى و ابرو
 • ليفت لب بالا
 • اتوپلاستى(جراحى زيبايى گوش برجسته)
 • تزريق چربى صورت
 • تعبيه پروتز چانه و گونه و زاويه فك پايين
 • ساكشن غبغب
 • تزريق ژل
 • تزريق بوتاكس
 • كاشت مو
 • ليزر جوانسازى صورت
 • ليزر حذف تاتو
 • هايفو صورت
 • ابدومينوپلاستى(جراحى زيبايى شكم)
 • ليپوابدومينوپلاستى (ابدومينوپلاستى +ليپوساكشن)
 • ليپوساكشن يا ليپوماتيك شكم و پهلوها و
 • پشت و اندام ها
 • ليپوترانسفر باسن (تزريق چربى باسن)
 • براكيوپلاستى(ليفت بازو)
 • ليفت ران
 • تعبيه پروتز باسن
 • تعبيه پروتز ساق
 • تزريق چربى دست
 • ليزر اسكار جراحى
 • ليزر تاتو بدن
 • ليزر ضايعات عروقى
 • ليزر موهاى زائد بدن
 • ماموپلاستى(جراحى زيبايى پستان)
 • ماستوپكسى(ليفت پستان)
 • پروتز پستان
 • ماستوپكسى+پروتز پستان
 • جراحى زيبايى پستان مردان (ژنيكوماستى)
 • تزريق چربى پستان(ليپوترانسفر)
_
درخواست مشاوره

لطفا برای ارتباط با ما و تعیین وقت مشاوره، مشخصات خود را در فرم زیر ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود